حسین سناپور

فقط دشمن ها هستند که همیشه حرف هم را بی هیچ کم و کاستی

می فهمند؛ اغلب هم لبخندی چاشنی گفت و گویشان است ... 

دوستی همیشه با سوء تفاهم همراه است،

عشق که خیلی بیشتر ...

 

" حسین سناپور / نیمه غایب "

/ 0 نظر / 37 بازدید