محتاج

قویترین مرد دنیا هم که باشی محتاجی، محتاج لبخندهای عاشقانه ی یک زن...

/ 1 نظر / 31 بازدید
m.k

یکی باید در زندگی تو باشد ،که همیشه باشد ،نه اینکه گاهی باشد و گاهی نباشد ،یکی که " یک "  باشد ،که بهترین باشد.....که " خدا "  باشد