گلایه...

نمیخوایید تشریف بیارید مغازه؟

این بود ساعت ده تا یازده فردا صبح جلسه داریم؟

قبلا وقتی میخواستی نیای یا دیر بیای اگه زنگ هم نمیزدی حداقل مینوشتی ولی الان...

امیدوارم فقط حالت خوب باشه.

/ 0 نظر / 31 بازدید