افلاطون می گوید:

افلاطون می گوید:
اگربادلت چیزی یاکسی را دوست داری، زیاد جدی نگیر،چون ارزشی ندارد،زیرا کار دل دوست داشتن است
همانند چشم،که کارش دیدن است.
اما اگر روزی باعقلت کسی رادوست داشتی،اگرعقلت عاشق شد،بدان
که چیزی راتجربه میکنی
که اسمش عشق است...

/ 0 نظر / 31 بازدید