/ 2 نظر / 35 بازدید
M.k

ما نسلی هستیم که بهترین و مهمترین حرفهای زندگیمان را نگفتیم تایپ کردیم...

M.K

بیا حواسمان را پرت کنیم مال هرکس که دور تر رفت او عاشق تر است... حالا حواسم را بده می خواهم پرتش کنم ... (کیکاووس یاکیده )