وقت چکیدن اشک چشمات من رو هم دعا کن نفسی...

{-35-}خاک حرم رسید ، دوا نیز داده شد

آب حرم رسید، شفا نیز داده شد

 

{-35-}ما طور خواستیم مقیم حرم شدیم

ما جلوه خواستیم ، خدا نیز داده شد

 

{-35-}اصلا بهانه هاست که ما را می آورد

با دادن بهانه ، بها نیز داده شد

 

{-35-}هر جا اگر به خواسته ها لطف می شود

در این حرم نخواسته ها نیز داده شد

 

{-35-}از بس کریم بود که درهم خرید و رفت

در ازدحام ، حاجت ما نیز داده شد

 

{-35-}اصلا به خواهش کم ما اکتفا نکرد

ما سنگ خواستیم ، طلا نیز داده شد

 

{-35-}گفتم رضا، عطای حسینی نصیب شد

گفتم حسین ، امام رضا نیز داده شد

 

{-35-}میخواستم به مشهد تو راهی ام کنند

دیدم برات کرببلا نیز داده شد

 


/ 0 نظر / 31 بازدید