آفتاب

 

آن طره که با رخش به تاب افتادست

  در گردن خورشید طناب افتادست

 

گفتم ز چه رو پرشکنست اعضایش


  گفتا که ز بام آفتاب افتادست

 

/ 0 نظر / 2 بازدید