" خوب بمان "

اگر روزی رسیدی که من نبودم
تمام وصیتم به تو این است
" خوب بمان "
از آن خوب هایی که من عاشقش بودم..!

/ 2 نظر / 30 بازدید
م.ک

سـآکـتـ کـهـ میشی فـکـر میکُنند نمــیدونی , حـرفی نداری!نه! کسی کـهـ ساکتـه...بیشتـر از همه"حــرف داره" همهـ چی رو میدونه! ولی دیگه بریده! خسته شده......

م.ک

بدجوری دلم گرفته....مریض باشی دلت هم یهو.......