این کار هر روز من است

تو هر روز با منی
در منی
و من حتی گاهی با تو چندین خیابان را قدم می‌زنم
بعد که خسته شدم در کافه‌ای می‌نشینم
و در قهوه‌ی خیال تو...
شیر می‌ریزم
شکر می‌ریزم
و تو را شیرین می‌نوشم
این کار هر روز من است

اما 
هیچ قهوه ای
تلخ تر از نبودنت نیستـ .  .  .

/ 0 نظر / 32 بازدید